Länkfarm

Länkfarm

En länkfarm är en grupp webbplatser på internet som länkar till alla andra sidor i samma grupp av webbplatser. Syftet är att få en högre ranking i Google och andra sökmotorer. Flera olika webbplatser länkar till varandra för att ta del av så kallad länkkraft. Det är dock ett ganska utdaterat begrepp som var populärt hos sökmotoroptimerare för flera år sedan. Det är en metod som inte uppskattades av Google, som ständigt ändrar sin algoritm för att gynna mer organiska metoder. Exakt hur Google fungerar är en hemlighet som bara de själva vet om, men att använda sig av en länkfarm är inte längre effektivt.

Länkfarm – inte samma sak som länkkatalog

Google fungerar inte längre på ett sätt som gynnar den här metoden. Detta beror bland annat på att dess algoritmer också noterar antalet utlänkar man har och har man för många förlorar sidan ”kraft”. Metoden ansågs oetisk och var mer en ”hack” än en organisk metod. Nuförtiden är länkfarmar ytterst ovanliga eftersom det inte är en effektiv metod. En länkfarm ska inte förväxlas med en länkkatalog. Den senare är en webbplats med ett antal länkar till andra sidor, sorterade i olika kategorier.

Det kan dock vara svårt att få grepp om skillnaden mellan det mer negativt laddade begreppet länkfarmar och länkkataloger. En skillnad som brukar anges är att länkkatalogen är användbar för människor. Detta är på många sätt i centrum för Googles filosofi på området. Ett vanligt tips är att inte skaffa länkar från sajter som du inte skulle surfa på själv. Med denna filosofi är det lättare att säga vad som är en länkfarm och vad som räknas som en länkkatalog. Google rör sig hela tiden mot det mer organiska, även om SEO-specialister hela tiden uppfinner nya metoder.

Ett utbytessystem mellan hemsidor

En länkfarm är inte längre effektiv

En länkfarm kan skapas för hand, men det vanligaste är att de skapas genom tjänster eller program som är automatiserade. Länkfarmar skulle kunna beskrivas som ett länkutbytessystem, olika webbplatser länkar andra sidor. Utbyte av länkfarmar hanterades först informellt men sedan grundades flera tjänsteföretag för att ge automatisk kategorisering och registrering, samt för att uppdatera länkar till medlemswebbplatser. Detta skedde när PageRank var den betydande rankingfunktionen i Google. Den stora skillnaden mellan länkkataloger och länkfarmar är att de förstnämnda sätter värde på redaktionellt granskade länkar snarare än sina eller sina kunders länkar.

Kända länkkataloger är bland annat Dmoz och Yahoos kataloger. När en webbplats rankas av Google används fler än 200 kriterier som avgör vilken plats en hemsida ska få i sökningen. Några av de viktigaste kriterierna är antal länkningar till webbplatsen, antal besökare och innehållets relevans i förhållande till det sökord som angetts. Det är här som många företag fuskar och ägnar sig åt oetisk sökmotoroptimering. Det är inte längre effektivt med en länkfarm, men det finns andra oetiska metoder. Att hamna högt på förstasidan kan göras på två sätt, förutom att betala för en annonsplats.

Viktigt med seriös sökoptimering

Dels kan företaget utforma en webbplats med hög kvalitet och relevant information som många konsumenter och nätsurfare besöker. Dels kan man använda sig av mer oetisk sökmotoroptimering, i samma anda som en länkfarm. Google ser på det senare som dopning, som ger företag oetiska fördelar. Upptäcker Google att ett företag använt oetisk sökoptimering så kan de straffa webbplatsen och ta bort den från söklistan. För sökoptimeraren är det en del av spelet och en kalkylerad risk. Men att som seriös företagare råka ut för oetisk sökoptimering kan få förödande konsekvenser och kan svärta ner företagets varumärke rejält. En länkfarm är inte längre effektiv, men kriget mellan Google och sökmotoroptimerare fortsätter.