Behöver man anlita en elektriker för att installera solceller?

På senare år har det blivit väldigt populärt för husägare att skaffa solceller för att producera egen el till sitt hushåll. Att installera ett solcellssystem kan dock vara en komplex process som kräver både teknisk kunskap och förståelse för gällande lagar och förordningar.

Frågan som uppstår är om man behöver anlita en behörig elektriker eller för att genomföra installationen eller om det är något som kan göras på egen hand. I denna artikel kommer vi att undersöka de olika aspekterna av solcellsinstallation och diskutera fördelarna och nackdelarna med att anlita en elektriker kontra att göra det själv.

Installation av solceller kräver behörig elektriker

Att installera ett solcellssystem är en komplex process som involverar arbete med både likström och växelström, vilket är förknippat med betydande risker om det inte utförs korrekt.

Av säkerhetsskäl och för att följa gällande lagar och föreskrifter är det därför ett obligatoriskt krav att anlita en behörig och certifierad elektriker för att utföra installationen.

En behörig elektriker har den nödvändiga utbildningen och certifieringen för att kunna arbeta med elinstallationer på ett säkert och korrekt sätt. Elektrikern ansvarar för att ansluta solcellspanelerna till en växelriktare som omvandlar den producerade likströmmen till växelström. Därefter kopplas systemet in i fastighetens elnät.

När elektrikern har slutfört elinstallationen kommer elbolaget ut för att byta ut den befintliga elmätaren till en ny som är anpassad för solcellsanläggningar. Detta möjliggör att den el som produceras av solcellerna kan matas in på elnätet, samtidigt som man kan ta ut el från nätet vid behov.

Risk med att utföra jobbet på egen hand

Felaktigt utförda elinstallationer kan inte bara leda till att solcellsanläggningen inte fungerar optimalt, utan det kan också orsaka allvarliga personskador och omfattande skador på egendom.

En av de största riskerna är felkopplingar eller dåliga anslutningar som kan utgöra brandrisk eller ge upphov till elektriska stötar. Även mindre misstag, som att inte dimensionera kablarna korrekt eller inte installera rätt spänningsskydd, kan på sikt orsaka skador på både solcellspanelerna och den övriga utrustningen.

Utöver de direkta säkerhetsriskerna så är det dessutom olagligt att genomföra installationen på egen hand utan rätt behörighet och certifiering. Det krävs alltså en behörig elektriker som sköter installationen.

Så får du offert från behörig elektriker

För att anlita en behörig elektriker för installation av ditt solcellssystem är det enklaste att söka efter lämpliga aktörer på nätet. De flesta elinstallatörer har idag webbplatser där du kan lämna en offertförfrågan och beskriva ditt projekt.

En sådan sajt som kan vara värd att kika på är sollentuna-elektriker.se (om man bor i det området) som är en yrkeskunnig elektriker Sollentuna med erfarenhet av solcellsinstallationer. Där kan du enkelt lämna en kostnadsfri offertförfrågan genom att ange omfattningen på ditt projekt. Liknande aktörer finns dock såklart över hela landet, och detta är enbart ett exempel på en hemsida och hur det kan se ut.

Kom ihåg att jämföra fler aktörer med varandra för att få bästa möjliga prisuppfattning så att du får mest värde för dina pengar. Var även noga med att elektriken är behörig och får utföra el-arbeten.