Hur blir man modig?

Vi förstår att det kan vara svårt att vara modig då det är många som upplever att detta är ett problem för dem. Mod handlar om att ta risker, våga prova på nya saker, och att inte vara rädd för att misslyckas, och det bestäms av hur du tänker och agerar. I många fall smittar mod av sig till folk i närheten.

Kom ihåg att du varje dag har valmöjligheten att vara lite modigare än du var dagen innan. Ta små steg varje dag för så småningom kommer det bli mycket lättare att samla mod. Det kan vara så att du aldrig blir fri från dina rädslor, men du kommer kunna bli bättre på att hantera och övervinna dem.

Det finns olika metoder och tankesätt du kan använda dig för att bli modig, och i den här genomgången har vi samlat ett par av dem.

Vi rekommenderar att du ställer dig själv följande frågor:

  • Vid vilken situation var jag modig?
  • Varför var jag modig där och då?
  • Hur gick det och vad blev resultatet?

Tänk efter noga och var ärlig mot dig själv.

Några andra frågor du bör ställa dig själv är dessa:

  1. Varför vill du göra något specifikt (för dig egen eller någon annans skull)?
  2. Hur viktigt är det för dig att genomföra detta?
  3. Sätt upp nåbara och realistiska delmål och mål (ta små steg framåt)
  4. Når du ett mål? Belöna dig själv. Vågar du inte? Försök igen tills du klarar det.

Även här det är väldigt viktigt att du är ärlig mot dig själv och verkligen tänker efter när du svarar på frågorna – så att du får bästa möjliga resultat.

Nu går vi över till våra 4 tips för att bli modig.

Tips nr 1 – Våga utmana dig själv

Den som ständigt utmanar sig själv och sina rädslor är den som tillslut blir modig. Se utmaningar och rädslor som ett hjälpmedel för att hjälpa dig att utvecklas som person och bli modigare – och inte som ett hinder.

Om du utmanar dig men misslyckas med det du ville uppnå så är det ändå en form av seger, eftersom du vågade att testa på det trots din rädsla. Fortsätter du att göra den typen av utmaningar gång på gång så kommer det med tiden bli allt lättare och du kommer känna hur mycket modigare du blir av det.

Tips nr 2 – Våga misslyckas

Detta hänger ihop med det förra tipset, och det är också en viktig komponent i att bli modigare.

Man måste helt enkelt inse att man inte kommer lyckas med allt man gör, och att inte straffa sig för hårt när det väl händer. Misslyckanden är en del av livet, och huvudsaken är att man försöker lära sig något från varje misslyckade.

Allt kommer inte gå din väg hela tiden, men de som är modiga har insett detta och vågar göra saker trots att risken finns att de kan misslyckas. De har helt enkelt övervunnit rädslan att misslyckas.

Tips nr 3 – Våga erkänn din rädslor och svagheter

Alla människor har saker som de är extra rädda för eller dåliga på, men många lever i förnekelse och vägrar inse att detta.

Du bör istället erkänna att du är rädd för vissa saker, dåliga på några andra, och helt enkelt acceptera detta faktum. Vad är egentligen det värsta som kan hända om du testar på något som du är rädd för eller upplever att du är dålig på? Du kommer ganska snart inse att jorden inte går under om det skulle vara så att du misslyckas.

Tips nr 4 – Sträva inte alltid efter att bli omtyckt

Lev ditt liv som du är bekväm med, och bry dig inte om vad andra tycker och tänker om dig och dina livsval.

Det finns ingen tävling om vem som är populärast eller mest omtyckt, för det enda som betyder något är hur du mår.