Hur blir man produktiv?

Vi alla gillar den härliga känslan som vi får när vi är riktigt produktiva och får mycket gjort, men många av oss har ibland vissa problem med att bli just produktiva från första början.

Produktivitet handlar dock inte nödvändigtvis om att jobba hårdare så att du sliter ut dig själv, utan snarare att man jobbar smartare och mer tidseffektivt.

Vårt mål med den här genomgången är att försöka hjälpa dig att bli mer produktiv, och vi kommer därför att gå igenom ett par punkter som vi hoppas kan hjälpa dig på vägen. Det finns såklart många andra tips som vi inte nämner här, men detta kan fungera som en bra utgångspunkt.

Tips nr 1 – Prioritera & fokusera

Detta är en väldigt central del i att bli mer produktiv. Du måste veta vad som är viktigast att du får gjort, så att du kan prioritera det. Med andra ord: gör saker i rätt ordning, och fokusera inte på sådant som inte är tillräckligt viktigt att få gjort.

Ta en sak i taget och checka av sakerna på din todo-lista en efter en. Alla arbetsuppgifter eller projekt kan inte vara lika viktiga, utan se till att bestäm vad du ska fokusera på och prioritera först – så att du får det klart och kan gå vidare till andra arbetsuppgifter.

Prioriteringar handlar också om att undvika multi-tasking. Många tror att det är bra att hålla på med många saker samtidigt eftersom man får en känsla av att man får mer gjort, men det är snarare tvärtom. Fokusera på en sak i taget och gör det riktigt bra istället.

Detta hänger också ihop med att du bör arbeta med rätt saker vid rätt tidpunkt. Vår energi varierar under dagens gång, och därför finns det tidpunkter då vi har mer energi, och andra tidpunkter då vi har lite mindre. Lär känna dig själv och bestäm när du ska vara som mest fokuserad på arbetet. När du har som mest energi tar du de svåra sakerna, och vid mindre energi tar du de som inte kräver så mycket hjärnverksamhet.

Tips nr 2 – Undvik perfektionism

Det är såklart väldigt bra att vara noggrann så att allt blir rätt och bra, men att vara perfektionist är tvärtom väldigt dåligt för din produktivitet.

Anledningen är att det kan ta längre tid att färdigställa en uppgift om man aldrig blir nöjd, men sen kan det faktiskt också hindra dig från att ens komma igång från första början om du är rädd för att misslyckas eller att det inte ska bli tillräckligt bra.

Tips nr 3 – Förbered dig dagen innan

Förberedelser gör att det blir lättare att komma igång med arbetet, eftersom man redan i förväg vet vad man kommer att jobba med när det väl är dags.

Planera därför dagen innan vad du ska göra nästkommande dag, och se gärna till att rangordna uppgifterna efter deras prioritet. Du kan såklart även planera den kommande veckan, månaden, kvartalet, eller varför inte året.

Tips nr 4 – Arbeta utan avbrott & distraktioner

Distraktioner är väldigt skadligt för produktiviteten, och kan man därför lyckas arbeta utan avbrott och att ständigt bli distraherad så kan man se enorma resultatförbättringar.

Ett tips kan vara att sätta en timer där du bestämmer att under den tiden så ska du arbeta fokuserat och målmedvetet för att bli klar med en eller flera arbetsuppgifter. Försök ta bort alla distraktioner och undvik att bli störd av andra, så att du kan jobba så bra som möjligt.

Tips nr 5 – Ta pauser och våga delegera

Regelbundna pauser och en god förmåga att delegera arbete till andra är en viktig komponent när det gäller att bli riktigt produktiv i sitt arbete. Våga ge andra ansvar och visa dem att du verkligen litar på dem.

När det gäller pauser och raster så minskar de ju tillfälligt din produktivitet eftersom du inte arbetar något, men när du väl har vilat ut dig så kan de öka produktiviteten enormt mycket och på så vis ge en större effekt än om du hade fortsatt att arbeta hela tiden.

Man behöver med andra ord inte arbeta dygnet runt och göra allt själv för att bli produktiv och framgångsrik, snarare bör man delegera så mycket som möjligt och ta regelbundna pauser för att vila upp sig.

Tips nr 6 – Våga säga nej

Många har en tendens att säga ja till allt och alla hela tiden, vilket gör att de inte får så mycket gjort själva. Därför är det viktigt att våga säga nej till saker så att man inte tar på sig för mycket arbetsuppgifter eller går på event som man kanske inte vill, vilket i sin tur stjäl dyrbar tid.

Tips nr 7 – Skjut inte upp saker

Att ständigt skjuta upp saker är ett stort problem för många.

Det leder sällan till något bra, för oftast leder det bara till att vi får mindre tid på att göra fler saker – vilket gör att vi känner en ökad och ohälsosam stress (vilket såklart inte är speciellt bra).

Tips nr 8 – Skapa ritualer

Vi människor mår bra av ritualer, och faktum är att det kan göra underverk för vår produktivitet. Det spelar egentligen ingen roll vad dina ritualer är, men bara de hjälper dig att bli mer produktiv.

Tips nr 9 – Slutför det tråkiga/jobbiga först

Det är lätt hänt att man hela tiden skjuter upp det som är tråkigt och jobbigt, och därför är det lika bra att få det gjort med en gång. Slutför du inte denna eller dessa uppgifter först finns det risk för att du ständigt kommer tänka på att du måste göra det förr eller senare, vilket kan leda till att din koncentrationsförmåga försämras rejält.