Hur byter man spolarvätska?

Spolarvätska är den nödvändiga vätskan som häller dina bilrutor rena under alla väderförhållanden.

I den här artikeln ska vi stegvis gå igenom hur man byter spolarvätskan på bilen. Vi kommer även gå igenom vad som är skillnaden mellan färdigblandad och koncentrerad spolarvätska.

Färdigblandad eller koncentrerad spolarvätska?

Det finns som sagt två olika typer av spolarvätska man kan välj mellan.

Den stora skillnaden mellan dessa två är att färdigblandad spolarvätska är redo att hällas ner i behållaren i bilen medan koncentrerad spolarvätska måste späs ut med vatten. Enklaste alternativet är alltså att använda sig av färdigblandad spolarvätska som redan har den rätta fryspunkten.

Hur fyller man på spolarvätska?

1. Till att Börja med så ska du öppna motorhuven på bilen.

2. Sedan måste du hitta locket till spolarvätskans behållare. Den har oftast ett gult eller blått lock med en symbol på. Symbolen för spolarvätska är oftast en vindruta med två stäck som ska likna vindrutetorkarna.

3. Om du använder koncentrerad spolarvätska ska du blanda ut den med vatten innan du häller den i behållaren för spolarvätska. Men om du använder färdigblandad kan du använda den som den är.

4. Titta ned i behållaren för spolarvätskan. Där kan du finna streck som marker hur mycket spolarvätska som ska fyllas på. I vissa fall finns dessa streck på utsidan av behållaren.

5. Häll sedan ner den mängd spolarvätska som behövs. Om du använde dig av koncentrerad spolarvätska och råkade blanda ut med för mycket vatten så kan spolarvätskan frysa. Ett sätt att lösa detta på att att ställa bilen i ett varmt garage och låta spolarvätskan tina och sedan fylla på med mera koncentrerad spolarvätska.

Kategorier Fordon