Hur fungerar det med bygglov?

De flesta människor har många frågetecken som behöver rätas ut när det gäller bygglov. Vad är det för något? Vem beviljar dem? Hur mycket kostar de i genomsnitt? Behöver man bygglovsritningar? Det är kort sagt inte helt enkelt att förstå sig på allt gällande detta.

I den här artikeln kommer vi att svarar på alla dessa frågor (och mer) så att du kan vara helt informerad innan du tar steget och lämnar in din egen bygglovsansökan för utbyggnaden eller renoveringen av din bostad.

Vad är bygglov?

Bygglov är det tillstånd som man måste ansöka om från kommunen för att göra en tillbyggnad, göra andra ändringar i sin fastighet, eller om du vill bygga nytt från grunden. 

Ansökningsförfarandet kan variera beroende på kommun, men i allmänhet måste du lämna in detaljerade planer på den föreslagna byggnationen tillsammans med alla bygglovshandlingar, mer om det längre ner i denna artikel. En bygglovshandläggare kommer sedan att bedöma din ansökan för att se om den uppfyller deras kriterier.

Om din ansökan godkänns kommer du att få ett bygglov som ger dig klartecken för att börja bygga. Men om din ansökan avslås kan du antingen överklaga beslutet eller ändra dina planer och lämna in ansökan på nytt.

Varför behöver jag bygglov? 

Anledningen till att du behöver bygglov är att kommunerna i Sverige nämligen har full kontroll när det kommer till hur mark- och vattenområden får användas inom respektive kommun. 

För att se till att ingen enskild individ bryter mot dessa uppsatta riktlinjer finns bygglovet som en form av säkerhet för kommunen att riktlinjerna faktiskt följs. Om du vill veta exakt vilka riktlinjer som gäller för din kommun kan du enkelt kolla upp detta på din kommuns hemsida.

Behöver man bygglovsritningar?

När du ansöker om bygglov är det obligatoriskt att bifoga en så kallad bygglovsritning i din ansökan. Bygglovsritningen ska vara fackmannamässigt utarbetad och visa byggnadens utformning, utseende och placering på din tomt. 

Detta gäller oavsett vilket typ av byggprojekt det handlar om, så länge det krävs bygglov för att genomföra. Eftersom det är väldigt viktigt att bygglovsritningen är fackmannamässigt utförd är det bra att ta hjälp för att se till att allt blir helt korrekt. Hos Bygglovskonsulter.com kan du läsa mer om hur man går tillväga för att få hjälp, samt bygglovsritningar pris och mycket mer.

Hur lång är giltighetstiden för ett bygglov?

Om och när du väl fått ditt bygglov beviljat har du 2 år på dig att påbörja projektet från och med startdatumet för bygglovet. Det är därefter även krav på att du måste slutföra byggprojektet inom 5 år.

Är det så att du inte kan slutföra projektet inom denna tidsram kan du ansöka om en förlängning av bygglovet – men det är inte garanterat att du alltid kommer kunna få detta beviljat.

Vad kostar bygglov?

Bygglov kostar olika mycket beroende på vilken kommun du bor i, och vilket typ av byggprojekt du planerar att genomföra. 

Om du exempelvis bor på Gotland och vill genomföra ett nybygge av ett enbostadshus, tvåbostadshus eller fritidshus med högst två bostäder inom det planerade detaljområdet kommer det att kosta dig hela 25 603 kr. Om byggprojektet skulle vara utanför det detaljplanerade området kommer det kosta ännu mer, nämligen 30 305 kr.