Hur sätter man upp mål?

Många av oss har mål som vi vill uppnå, medan andra inte har det. De som inte har mål, men ändå drömmer om att uppnå vissa saker, kommer troligtvis ha svårt att uppfylla dessa drömmar.

Varje dag tar vi beslut som formar vår nutid och framtid, och med hjälp av mål kan du med andra ord ta kontroll över ditt liv och den framtid du vill leva i. Det kan vara både kortsiktiga och långsiktiga mål som du använder för att bygga ett liv du är bekväm med. Dina mål behöver vara konkreta, och inte enbart lösa drömmar eller otydliga idéer.

Det finns egentligen två typer av mål som man kan sträva efter – konkreta mål och abstrakta mål. Vad innebär då dessa? Konkreta mål gör avtryck i den fysiska världen, vilket t.ex. kan vara att du ska spara 15 000 kronor inför semestern eller att du ska gå upp klockan 05.00 varje morgon. Abstrakta mål är sådant som händer inom dig (mer av en känsla), vilket t.ex. kan vara att bearbeta förlusten av en nära vän eller familjemedlem.

Varför är det viktigt med mål?

Mål hjälper dig att åstadkomma så mycket som möjligt med den tid du har. De hjälper dig att skapa en riktning och att utforma en plan för vart du vill nå, både inom det personliga och det professionella.

Utan konkreta mål kan det därför bli svårt att uppnå saker. Det hjälper alltså inte att du går runt och drömmer om vilka förändringar du vill göra, utan det krävs mål och en handlingsplan för att nå dit.

Mål kan alltså hjälpa dig att fokusera, motivera dig, och gör det lättare att se vilka framsteg du gör. Dessutom får du lättare att kunna ta kontroll över ditt liv och att uppnå det du drömmer om. När du når dina mål stärker det dessutom ditt självförtroende. De som är målinriktade tenderar dessutom att vara gladare och friskare, eftersom man har någonting man kämpar för att uppnå.

Så gör du för att sätta upp bra mål

Det finns många olika strategier för att sätta upp sina mål, men vi rekommenderar starkt SMART-modellen. Många har använt denna strategi med stor framgång för att uppnå sina mål och förverkliga sina drömmar.

Du kan komma långt med att skriva ner dina mål och skapa en handlingsplan, men använder du SMART-modellen blir det ännu lättare att nå målen. Tanken är inte att målen måste vara smarta, utan det är snarare så att varje bokstav har en betydelse och de utgör alla en viktig komponent för att nå sina mål.

SMART står för:

Specifikt: målet måste vara specifikt och väldigt exakt. Ett specifikt mål är t.ex: ”jag ska spara 1 000 kronor varje månad”, medan ett ospecifikt mål är t.ex. ”jag ska spara pengar varje månad”.

Mätbart: målet måste gå att mäta. Du kan därför inte säga att du ska ”bli vältränad” eftersom det är inte mätbart. Vill du ha ett mätbart mål kan det istället vara t.ex. ”jag ska lyfta 100 kg i marklyft”.

Accepterat: du måste acceptera målet och ha känslan av att du faktiskt vill uppnå det.

Realistiskt: målet måste vara rimligt och realistiskt att kunna uppnå. Tänk dock inte på att sätta för lätta mål, utan försök hitta en rimlig balans mellan utmanande och realistiskt så att det faktiskt är möjligt.

Tidsbundet: målet måste ha ett bestämt slutdatum eller tid då det ska vara uppfyllt. Har du inte ett tidsbundet mål finns risken att du hela tiden skjuter upp målet, och att man därför inte kämpar tillräckligt hårt.