Hur sparar man i fonder?

Fondsparande är ett jättebra och enkelt sätt att spara pengar. Många svenskar sparar i fonder och numera har fonder funnits tillgängliga ett antal decennier sedan de först introduceras för privatspararna i detta avlånga land.

Du kan på ett väldigt enkelt sätt fixa ett helt automatiskt månadssparande i ett par fonder som du väljer ut. Då sker sparandet varje månad utan att du behöver göra något mer än att se till att det kommer in på pengar på kontot som kan sättas in till fonderna.

Ett fondsparande kan användas till många saker. Det kan exempelvis vara ett sätt att förbättra den framtida pensionen, eller spara till en kontantinsats en bit in i framtiden, eller som ett barnsparande.

Sparande i fonder passar den som vill kunna lägga undan en slant men som samtidigt inte orkar fundera på vad man ska spara och investera i. Det går alltså att göra ett fondsparande väldigt passivt som i princip sköter sig självt bortsett från någon enstaka överblick per år eller kvartal.

Vilka fonder ska man välja?

När du ska välja vilka fonder du ska ha i ditt fondsparande så är det bra om du väljer fonder med olika inriktning. Du ska alltså inte välja enbart sverigefonder, och inte enbart globalfonder eller asienfonder.

En bra mix I en fondportfölj kan vara att välja ut en sverigefond, en globalfond, en tillväxtfond, och eventuellt någon ränte- eller råvarufond om man vill ha det också – och därefter fördela dem ungefär lika storleksmässigt.

Detta borde över tid kunna ge en rätt bra avkastning sett till vilken risk du tar. Med ett långsiktigt månadssparande är det fullt möjligt att bygga upp ett stort kapital genom fondsparande, och detta upplägg kan vara en bra utgångspunkt. Du får såklart välja helt fritt hur du fördelar din fondportfölj och vilka fonder du ska spara i och det är inget vi ska säga exakt hur du ska göra.

Kan man förlora pengar på fonder?

Ja, du kan förlora pengar på att spara i fonder.

Om värdet på fondens investeringar minskar i värde så innebär det att din fondandel också minskar i värde, vilket innebär att du förlorar pengar. Går det riktigt illa kan du förlora stora delar av de pengar som du har sparat i fonderna.

Fonder är dock bra på det sättet att eftersom de har många olika investeringar så har de automatiskt en viss riskspridning inom sig själv. Det gör att risken minskar och att du inte riskerar att förlora lika mycket pengar vid ett enskilt tillfälle.

Kategorier Ekonomi