Vad är solceller?

De flesta känner till vad solceller är (de omvandlar ljus till elektrisk ström), men inte alla känner till hur solceller faktiskt fungerar – de är s.k. ljuskänsliga halvledardioder som alltså genererar el från ljuset.

Solceller är inget nytt fenomen, utan faktum är att de har funnits sedan 1950-talet. Man använde först den här tekniken i rymden för att kunna generera el till satelliter, men den var då väldigt kostsam. Men sedan 1970-talet solceller använts även på jorden.

Det finns flera användningsområden med solceller. De kan t.ex. användas för att försörja både enskilda hushåll med el och att ladda mobila enheter, men även storskaliga behov kan mötas med hjälp av solceller.

Marknaden växer kraftigt

Marknaden för solceller växer kraftigt både i Sverige och globalt sett. Den installerade solcellskapaciteten i Sverige under 2018 var 78 procent högre än 2017. Och tittar man globalt var tillväxten 2017 omkring 29 procent.

Tillväxten drivs till stor del genom att det har blivit mycket billigare att installera solceller – och detta är såklart väldigt positivt för miljön och att motarbeta den globala uppvärmningen. Innan priset var på dagens låga nivåer användes solceller mest vid t.ex. sommarstugor, fyrar, satelliter, eller använda ställen som inte nås av det vanliga elnätet.

Det pågår en ständig forskning kring solceller och deras teknik, samt hur man kan effektivisera produkten av dem, vilket är en stor bidragande faktor till att priset har sjunkit så drastiskt de senaste åren.

Så fungerar solceller

En solcell (även kallat fotovoltaisk cell) är en konstruktion som består av halvledare (vanligtvis kisel) vars funktion är att fungera som dioder. Dessa dioder genererar en elektrisk ström i diodens backriktning när de belyses.

Det är kort sagt en typ av fotodiod och består av två skikt med kemiska bindningar. Detta gör att när ljuset träffar solcellerna så kan deras kemiska bindningar omvandla ljuset till el, som sedan kan användas till vad som helst.

I en solpanel seriekopplar man solcellerna för att öka spänningen, eftersom varje enskild cell inte ger upphov till en särskilt hög spänning. Det går även att parallellkoppla solcellerna för att öka strömstyrkan. Solpaneler kan delas upp i två olika grupper – kristallina solceller och tunnfilmssolceller. De förstnämnda är de vanligaste eftersom de har en högre verkningsgrad.

En stigande temperatur påverkar solceller negativt och gör att de tappar i verkningsgrad. Men genom att använda passiv kylning går det att minska förlusterna som sker vid en högre temperatur.

Hur installerar man solceller?

När du vill köpa och installera solceller bör du anlita ett företag som har god kunskap inom området, så att du kan vara säker på att det blir rätt gjort. Uppstår det några problem efter installationen kan dessutom enkelt kontakta de som gjort installationen för att få hjälp.

I stora delar av landet finns det gott om alternativ när det gäller företag som installerar solceller. Bor du i Uppsala och är intresserad av solceller kan du kolla in Solceller Uppsala som är en informationssida kring solceller där du även kan lämna en offertförfrågan helt gratis så att du kan kunna hitta den bästa lösningen för just dig och dina behov.

Se till att du läser på ordentligt kring solceller och annat relaterat innan du väljer att installera dem, så att du är införstådd i hur det fungerar. Genom att läsa på ordentligt kan du även skapa dig en uppfattning kring vilket pris du är beredd att betala för installation (så du kan välja ett prisvärt alternativ) och vad den långsiktig prisfördelen är med solceller jämfört med det vanliga elnätet.

Kategorier Allmänt