Vilka datum gäller för sommar- och vintertid?

Sverige införde sommartid på försök i maj 1916 som ett sätt att spara energi (olja) då det hade blivit en bristvara på grund av det första världskriget. Det skrotades dock senare samma år eftersom bönderna protesterade så mycket.

Därefter dröjde det ända till 1980 innan det infördes igen, och denna gången på heltid. Och sedan 1996 har alla EU-länder samma sommartid. Totalt finns det nu omkring 70 länder i världen som har infört sommartid.

Det har nu dock beslutades av Europaparlamentet att EU från och med 2021 ska sluta med tidsomställningen mellan normaltid (vintertid) och sommartid.

Tidsomställningen har används för att bättre nyttja dygnets ljusa del under sommaren.

När är det sommartid?

Det blir sommartid den sista söndagen i mars.

Klockan ställs fram en timme när den slår 02.00, så att den istället blir 03.00.

Effekten av detta blir att sommarkvällarna blir långa och ljusa. Och på morgonen är det då mörkt en timme längre.

Vill du enkelt komma ihåg att man ställer fram klockan när sommartiden börjar gälla kan du tänka att vi ställer fram utemöblerna.

När är det vintertid?

Det blir vintertid den sista söndagen i oktober.

Klockan vrids tillbaka en timme när den slår 03.00, så att den istället blir 02.00.

Effekten av detta blir att det blir mörkt en timme tidigare. Och på morgonen blir det istället ljusare. Vintertid brukar även kallas för normaltid.

Vill du enkelt komma ihåg att man vrider tillbaka klockan när vintertiden börjar gälla kan du tänka att vi ställer tillbaka utemöblerna.