Vilka röda dagar finns det i Sverige?

I kalendern finns det s.k. röda dagar (även kallat helgdagar), och detta är dagar som är knutna till någon traditon eller händelse, och dessa dagar är dessutom arbetsbefriade för de allra flesta.

Helgdagar är alltså avsedda för vila eller religösa högtider. Den enkla anledningen till varför helgdagar kallas för röda dagar är eftersom de vanligtvis markeras med rött i kalendrar (medan de övriga dagarna oftast är markerade i svart).

Vissa av de röda dagarna kan infalla på olika datum år till år, men här nedanför har vi skrivit ut när dagen infaller under 2019.

 • Nyårsdagen (2019-01-01)
 • Trettondedag jul (2019-01-06)
 • Långfredagen (2019-04-19)
 • Påskdagen (2019-04-21)
 • Annandag påsk (2019-04-22)
 • Första maj (2019-05-01)
 • Kristi himmelfärdsdag (2019-05-30)
 • Sveriges nationaldag (2019-06-06)
 • Pingstdagen (2019-06-09)
 • Midsommar (2019-06-22)
 • Alla helgons dag (2019-11-02)
 • Juldagen (2019-12-25)
 • Annandag jul (2019-12-26)